Landschap

Maasland, Foppenpolder (A-01540-1-72)

1350 - Polders met vlieten op de achtergrond de Foppenplas (2000)

Toon streetview

De Foppenpolder ontstond rond 1350 toen ten behoeve van een betere afwatering van Midden-Delfland de Boonervliet werd gegraven.
Deze vliet werd evenwijdig aan de reeds bestaande Middelvliet gegraven en zodoende ontstond een smalle polder van 100 ha groot.

De polder is eeuwenlang in gebruik geweest bij boeren.
In de vorige eeuw kwamen er grote veranderingen: De rijksweg A20 werd aangelegd, er kwam industrie, tuinbouw, een café en een watersportvereniging met aanlegplaatsen voor de recreatievaart.

Er kwamen plannen om de hele polder onder water te zetten.
In 1986 werd uiteindelijk besloten om een gebied van 60 ha tot waterplas te maken.
In 1992 werden de sluizen opengezet en de Foppenpolderplas gecreëerd.