Weg- & waterwegen

dorpsstraatwestzijde1900

1900 - Dorpsstraat (westzijde)

Toon streetview

De oude foto, begin 20ste eeuw, toont enkele kleine boerderijen aan deze zijde van het dorp.
Achter het huis geheel links, uit 1898, lag de stal van Vreugdenhil. De woning zelf is sinds 1938 verbonden met de plaatselijke benzinepomphouder. Lange tijd was dit Maarten van der Eijk.

Daarnaast stond de boerderij van Vermeulen, die in 1988 werd vervangen door een nieuwbouwwoning. Op de plaats van het huis van de rietdekkersfamilie Voogt heeft Cees van Winden als laatste vee gehouden. Sinds enige jaren staat op dit erf weer een kleine hooiberg. De woning rechts daarvan is in 1978 gesloopt voor de ontsluiting van de nieuwbouwwijk er achter. De twee huizen links van het rietdekkersbedrijf zijn de oudste woningen in het rijtje.

Hier woonden enkele schippersfamilies, waaronder Piet van der Windt. De foto laat zien dat de woningen aan de zuidzijde sterk verzakt waren. Uiteindelijk betrof het zelfs meer dan 80 cm. De Gaag in het dorp Schipluiden is op z’n breedst op deze plaats. Aanvankelijk lag hier aan de zijde van de Dorpsstraat nog een strook vlietland.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw is dit moerasland in fasen verwijderd in verband met de opkomst van de scheepvaart en de noodzaak van een parkeerstrook langs de weg. Deze strook en het water langs de rijweg zijn nog steeds eigendom van de aangrenzende bewoners, waardoor ze zeggenschap hebben over het gebruik.