Religie & onderwijs

3-dorpskerkoud

1400-1500 - De middeleeuwse kerk rond 1750

Toon streetview

In de middeleeuwen stond er op de plaats van de huidige Dorpskerk een grote drie- schepige hallenkerk met een 90 meter hoge toren. In deze kerk stond een Mariabeeld geschonken door gravin Machteld, waaraan miraculeuze krachten werden toegeschreven. Hierdoor groeide ’s-Gravenzande uit tot een bedevaartsoord. Na de hervorming hielden de bedevaarten op en bleek deze enorme kerk te groot voor het kleine stadje. Door achterstallig onderhoud stortte de toren in 1809 op het kerkgebouw. Na afbraak van de restanten van deze oude kerk is met behulp van een grote donatie van koning Willem I in 1816 een kleinere, een zogenaamde waterstaatskerk, in gebruik genomen.

3-dorpskerk3

De Dorpskerk rond 1910

De grote gevelsteen boven de ingang herinnert daaraan.  In het torentje op deze Dorpskerk hangt een replica van de klok uit de oude kerk. Deze wordt ’s morgens om elf uur geluid. Dit was vroeger het signaal voor de huisvrouwen om met het warme middagmaal te beginnen en wordt daarom nog steeds de  “aardappelklok” genoemd. Deze kerk wordt gebruikt door de PKN (voorheen de Nederlands Hervormde Gemeente).