Kastelen & buitenplaatsen

Zwethburch

1831 - De Zwetburch (2020)

De Zwethburch of Swetsburgh was in de 17e eeuw een alternatieve benaming van de buitenplaats Hofzicht, welke was gelegen in de Groeneveldse polder aan de bovenloop van de Lee.

In eerste instantie is er slechts sprake van een boerderij Hofzicht, waarvan een afbeelding uit 1553 in het kaartboek van het Sint Barbaraklooster uit Delft is terug te vinden.
In het kaartboek tekende het klooster het landbezit op, waaronder het perceel achter boerderij ‘Hofzicht’.

De boerderij werd toen bewoond door een pachter van het kloosterland.
In 1583 kwam de boerderij met eigen grond in bezit van de Delftse brouwersfamilie van Overschie, die de boerderij verpachtte en zelf een deel als buitenverblijf gebruikte.

Tussen 1636 en 1652 werd de boerderij verbouwd tot een buitenplaats, die In de historische bronnen met zowel Hofzicht als Swetsburgh wordt aangeduid.

Op de kaart van Cruquius uit 1712 zijn het landhuis met daarvoor een halfronde voortuin te zien.
Het landhuis is noord-zuid georiënteerd met een breed voorhuis aan de noordzijde.
Ten westen van het buitenhuis staat een tweede L-vormig gebouw met oost-west oriëntering en een breder voorhuis aan de westkant.


Kaart van Cruquius, met daarop de buitenplaats met zowel de naam Zwethburch als Hofzicht.

In 1735 werd de buitenplaats gekocht door de familie Vlaerdingerwout.
In het koopcontract is sprake van de buitenplaats met tuin, boomgaard, land en boerenwoning (“Klein Hofzicht”).
In 1762 werd de buitenplaats vererfd op de familie Kretschmar.

De leden van de families Vlaerdingerwout en Kretschmar vervulden voor het merendeel hoge ambtelijke functies bij het Rijk en woonden slechts tijdelijk op de buitenplaats.

In de 18e eeuw is er op deze plek alleen nog sprake van een boerderij en is slechts een ‘houtvesterswoning’ ten oosten van de boerderij nog in bezit van de familie Kretschmar.

In de 19e eeuw wordt de boerderij met 8 ha. land, gepacht van het Weeshuis in Delft.
In 1831 wordt het hoofdgebouw vervangen door een nieuwe boerderij. Deze wordt in 1976 geheel gerenoveerd en is nu bekend als partycentrum “De Zwethburch”

Bron:
Boerderij en buitenplaats Hofzicht in De Lier.
De archeologische opgraving van een erf uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan de Noordlierweg.
J. van Horssen – Erfgoed Delft en Omstreken – oktober 2012