Weg- & waterwegen

zouteveensemeer1980

ca 1500 - Het Zouteveense Meer (1980)Fotograaf: J.W. Moerman

Midden-Delfland telde tot de negentiende eeuw twee kleine meren.
Het Zouteveense Meer en het nog bestaande Bommeer. Het Zouteveense Meer lag in de Zouteveense Polder nabij de Slinksloot en de Zouteveenseweg; het is in de loop van de negentiende eeuw verland.

Beide meren lagen in een resthoek van een verkavelingsblok. De Zouteveense Meer (altijd aangeduid met ‘de’ in plaats van ‘het’) ligt in een driehoekige verkavelingstrook ten noorden van de Slinksloot, tussen de Vlaardingse en de Schipluidense ontginning.

Oorspronkelijk behoorde al het onontgonnen land met de jacht- en visrechten aan de landsheer. Toen Zouteveen (met De Lier) in 1282 werd losgemaakt van het grafelijke bezit, verkreeg de ambachtsheer het eigendom van het stukje wildernis aan de Slinksloot.

Tot in de achttiende eeuw verpachtten de heren en vrouwen van Zouteveen ‘die visscerye van de Meer ende de meertuyntgens’ (dat zijn de akkertjes met rijshout rond het meer). Het tot nu toe oudst bekende huurcontract dateert van 1561. Joris Claesz. en Dirck Heyndricxz.

De Zouteveense Meer (1712)

1712 - De Zouteveense Meer (1712), 1712 1712Maker: N. Kruikius

Toen de Franse Tijd een einde maakte aan de ambachtsheerlijkheden vervielen feitelijk ook de heerlijke rechten. Het onderhoud werd verwaarloosd en het meer verlandde.

n de afgelopen decennia keerde het meer van Zouteveen in perioden van hevige regenval weer enige malen terug. Dit was bijvoorbeeld het geval in september 1998 en in de winter van 1980-‘81.

Deze marker komt voor in: