Landschap

Zevengaten

1250 - De zeven gaten (2019)

Sinds 2009 is het Zuid-Hollands Landschap eigenaar van de ‘Zeven Gaten’, een natuurgebied in De Lier van 4,5 hectare groot.
Het bestaat uit drassige weilanden, zeven sloten (in de volksmond ‘gaten’ geheten) en twee houtsingels.

In een akte uit 1565 wordt al gesproken van rijshout in deze houtsingels (voornamelijk wilgen). De sloten staan in open verbinding met het boezemwater van de Kromme Zweth en is daarom buitendijks gebied.

In de tweede helft van de twaalfde eeuw werd ter bescherming van de Groeneveldse polder en ’t Woudt tegen het zeewater, de Noordlierdijk aangelegd, waardoor dit gebied werd afgesloten van de noordelijke Lee-arm.
Omdat er geen nieuw slib kon worden aangevoerd, bleef dit gebied moerassig.
De zeven gaten zijn waarschijnlijk overblijfselen van waterpartijen.

Het behoorde in de 17e en 18e eeuw bij de buitenplaats Hofzicht, die zijn naam dankte aan het schitterende uitzicht op het stadhouderlijke hof van Honselersdijk.
In de 19e eeuw werd het buitenhuis in delen afgebroken om ruimte te maken voor een tuindersbedrijf.
Het enige dat nu nog rest van de buitenplaats is de tuinmanswoning.

In 2009 konden de Zeven Gaten met behulp van ”crowd funding”  aangekocht worden door het Zuid-Hollands Landschap.

Het gebied van de Zeven Gaten is niet toegankelijk, maar het kan vanaf Groeneveld en het fietsdijkje tussen de waterberging en de Kromme Zweth goed worden bekeken.

Het is nu verpacht. Er grazen af en toe wat koeien en schapen en er wordt gehooid.