Landbouw

Zesde hoeve 1919 IMG_0003 pf 1024

1650 - De Zesde Hoeve gezien vanaf de richting Tuindersweg (1919)

Toon streetview

De Zesde Hoeve was een van de 8 grote boerderijen in de Oranjepolder, maar wijkt wat betreft ontstaanswijze af van de andere 7. Deze hoeve vormde namelijk lange tijd een geheel met de naastgelegen Vijfde hoeve maar is daar in de loop der eeuwen van afgesplitst.
(Zie ook bij de Vijfde Hoeve).

Voor het begin van de 20ste eeuw werden beide hofsteden lange tijd bewoond door de familie Sonneveld.
Daarna kwam de Zesde Hoeve in handen van de familie Joost de Jong.
Ook de Zesde Hoeve is aan het einde van de 20ste eeuw grotendeels verdwenen, maar het resterend woonhuis aan de Van den Rijnstraat houdt de herinnering aan de voormalige hofstede levend.