Landschap

113 ZANDDIJK

ca. 1240 - De Zanddijk (2018)

De Zanddijk is een onderdeel van de bedijking van ’s-Gravenzande. Aan het eind  van de 12of begin van de 13e eeuw, zou de eerste bedijking van ’s-Gravenzande zijn aangelegd vanuit Monster via een dijk(je), nu de Monsterseweg, Sand-Ambachtstraat en Naaldwijkseweg.

In 1242 laten gravin Machteld van Holland en haar zoon graaf Willem II bedijkingswerken uitvoeren aan de westzijde van ‘s-Gravenzande. Het gaat dan om het “op de zee gewonnen nieuwe land bij ’s-Gravenzande”. Het is aannemelijk dat dit de aanleg was van de Zanddijk. Dit nieuw bedijkte land was een langgerekt duinachtig gebied dat later het Deunisveld genoemd werd.

De Zanddijk loopt vanaf de duinen tot aan de Zijdijk en heeft vanaf dit punt via de Beukenlaan waarschijnlijk aangesloten op oudste bedijking, de Naaldwijkseweg. Waarschijnlijk is daarna pas de Zijdijk vanaf de Zanddijk naar de Maasdijk aangelegd, dat kan de vreemde knik naar de Maasdijk verklaren.