Wonen

Wittehuizen1944

1850 - De Witte Huizen (1944)

Toon streetview

Lang na de sloop van de twee afgebeelde witte panden in 1944 werd de hoek Buitenwatersloot (Hoornseweg) / Westlandseweg nog aangeduid met de naam Witte Huizen. De herkomst van de naam is verklaarbaar uit de twee witte panden die nabij de paltrokmolen ‘De Gekroonde Zalm’ hebben gestaan.

De Witte Huizen zijn in de negentiende eeuw gebouwd voor de personeelsleden van de houtzaagmolen. Ten tijde van de sloop woonden er andere families, waaronder Koene, Van den Berg, Van Noord, Bettings en De Bruyn. Aan de oostzijde werden de Witte Huizen begrensd door de Kartuizerwetering, die parallel aan de huidige Westlandseweg loopt.
Dit water dateert uit de Late Middeleeuwen en verbond het nabijgelegen Kartuizerklooster met de Kickert, de vaart tussen Den Hoorn en Delft. In juli 1944 zijn de Witte Huizen gesloopt.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam op het terrein van de Witte Huizen het sloopbedrijf van J.M. Liesker. In 1961 vestigde de familie De Jong hier een toeleveringsbedrijf voor de tuinbouw. Siem de Jong specialiseerde zich in de jaren zeventig in de verkoop van surfplanken en kano’s. Tegenwoordig richt zijn bedrijf Fun Sports VOF zich op een breed aantal sporten.

Deze marker komt voor in: