Landbouw

De uithof 1945 1024

1500 - De Uithof (1945)

Op de locatie Uithof stond volgens de overlevering een zogenaamde “Uithof” van klooster Leeuwenhorst waar periodiek de rentmeester / beheerder verbleef om toezicht te houden op de boeren die land pachtten van het klooster in het Honderdland.
Hoewel historisch onduidelijk is waar deze Uithof precies gestaan heeft is de naam Uithof tot op de dag van vandaag aan deze locatie verbonden.

Het bezit van het Honderdland was in het begin in handen van de adel die het als Ambachtsheerlijkheid aan anderen ter leen uitgaven, verkochten en verpachtten.

Interessant is dat in de eerste eeuwen na de aanleg grote delen in bezit kwamen van een adelijk vrouwenklooster gelegen aan de rivier de Lee nabij Noordwijkerhout. Dit klooster, de Leeuwenhorst geheten,  bezat ook veel landerijen in Monster en Poeldijk. Deze bezittingen werden verkregen door aankoop, uit legaten en als bruidschat voor ingetreden zusters.

Het klooster bezat een aantal boerderijen van waaruit het beheer en toezicht in de verschillende gebieden werd uitgeoefend. Zo’n boerderij werd een uithof genoemd. Het beheer over het Honderdland viel officieel onder de Uithof van Poeldijk waar in 1323 ene broeder Wouter de leiding had.

Dat de naam Uithof in het Honderdland nog voorkomt is een aanwijzing dat ook hier een kloosterboerderij stond waar deze broeder Wouter en later ene broeder Lammen af en toe hun verblijf hielden, maar het is ook vrijwel zeker dat die niet op de plaats van de huidige Uithof heeft gestaan.

Uithof-1k 1024

Boven: De Uithof met de toegangsbrug vanaf de Maasdijk rond 1925.

Bron: “beschrijving 800 jaar Naaldwijk”