Landschap

112 STRANDVONDER

voor 1800 - Boerderij Vlugtenburg (ca.1900)

Vroeger was de Hollandse kust ver­deeld in strandvonderijen. Het ’s-Gravenzandse strand viel onder de strandvonderij Hoek van Holland, die vanaf slag Beukel tot Poortershaven bij Maassluis liep.

De plaatselijke strandvonderij bestond uit twee personen die werden aangesteld als strandvonders. Dat waren in de 30-er jaren van de twintigste eeuw burgemeester J.P.de Fremery en boer Jan Zeelenberg, die op de hofste­de Vlugten­burg woonde. Op deze boerderij in de polder Het Noordland was ook de bergplaats van de strandvonderij.

De strandvon­derij werd bekostigd uit het bergloon dat 8% van de bruto opbrengst van de verkoop van aangespoelde goederen bedroeg.

In de boeken van de strandvonderij komen verkopingen voor van bijvoorbeeld kisten met stukken zeep, een lading kokosnoten, een kist met rijzadels, stuk­ken gele boen­was, balen “boomwol” (katoen), wrakhout, buffelhuiden, tonnen met gezouten vlees, een kist met een haardkachel en in 1838 spoelden er 25 vaten sterke drank aan die opgeslagen werden op Vlug­ten­burg. Wat later in 1840 spoelde er zelfs een dode walvis aan die uiteraard direct verkocht werd.

De boerderij Vlugtenburg is rond 2016 afgebroken.