Kastelen & buitenplaatsen

De Stenen Kamer

1300 - De Stenen Kamer (2016)

Toon streetview

Vanaf de 13de eeuw werden behalve kerken, kloosters en uithoven ook huizen van grote en kleine plaatselijke machthebbers in baksteen uitgevoerd.
Soms betrof het versterkte huizen, in andere gevallen ging het om de gebruikelijke houten boerderijen waaraan een in baksteen opgetrokken gedeelte, een zogenaamde ‘stenen kamer’ was toegevoegd.
Zo’n boerderij stond aan het einde van de 13de eeuw op de plaats waar nu recreatiepark Madestein ligt.

Dit was ‘Huis de Camp’, zo genoemd naar bewoners van de boerderij, afstammelingen van de ambachtsheren van Monster. Rondom het oorspronkelijke erf was een brede afwateringsgracht aangelegd die, net als de baksteenbouw, het voorname karakter van de boerderij en de bewoners benadrukte.

De boerderij is in de zestiende of zeventiende eeuw afgebroken en vervangen door een nieuw, veel groter gebouw met een ander grondplan. De funderingen van de ‘stenen kamer’ zijn opgegraven en geconsolideerd, en zijn nog steeds zichtbaar en toegankelijk voor het publiek.

Stenen Kamer