Handel & middenstand

528 MOLENS(1)

De stadskorenmolen van ‘s-Gravenzande wordt al genoemd in 1273.
Gravin Aleid van Holland schenkt in dat jaar een deel van de molenopbrengst aan de bagijnen van Haarlem. De volgende molenvermelding is uit 1290. Graaf Floris V moet dat jaar zijn twee stadskorenmolens en zijn grafelijk kasteel in ‘s-Gravenzande verkopen aan Gerard van Velzen.

Bekend is verder dat er in 1515 twee korenmolens in ’s-Gravenzande zijn, deze molens zijn dan eigendom van de stad. Dat zijn dan de Voormolen op de hoek Zuidwind/Langestraat en de Achtermolen aan het eind van de  huidige Molenstraat.

In het kaartboek van het ‘s-Gravenzandse klooster van de Regulieren uit 1566 staat de oudste afbeelding van de stad met beide molens.
Het zijn in die tijd  houten standaardmolens, die het stadsbestuur verhuurde. De molens waren belangrijk, in de middeleeuwse verordeningen stond bijvoorbeeld dat al het graan binnen de stad op deze molens moest worden gemalen.
Om te voorkomen dat er bij het malen met het graan geknoeid werd, mochten de molenaars geen varkens en kippen houden!

Deze marker komt voor in: