Weg- & waterwegen

z Vuurtoren 20060103-Qoop-4886788-PrbkG21aug1906 WK

1893 - De oude Vuurtoren aan de Willem van Houtenstraat omstreeks 1906 met rechts de voormalige elektriciteitscentrale van de spoorwegen.Collectie: Historisch Genootschap Hoek van Holland

De Vuurtoren werd in 1893 gebouwd en op 14 februari 1894 in gebruik gesteld. Het is een ontwerp van A.C. van Loo en gebouwd door Penn & Bauduin uit Dordrecht. De toren, die 26 m hoog is, had twee functies, namelijk verkenningslicht voor de vaart op zee en geleidelicht voor de binnenkomende vaart. Met de kleinere vuurtoren die vroeger aan de Berghaven stond werd namelijk een zogenaamde lichtenlijn gevormd wanneer de twee lichten recht onder elkaar te zien waren.

In 1974 werd het licht gedoofd, omdat door de aanleg van de (eerste) Maasvlakte de toren te ver landinwaarts kwam te staan. Bovendien lag de lichtenlijn niet meer goed na de aanleg van de nieuwe havenmond.

Sinds 1982 is de vuurtoren een Rijksmonument en hij is tegenwoordig in gebruik als Nederlands Kustverlichtingsmuseum.

Naast de Vuurtoren werd in 1903 door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij een elektriciteitscentrale gebouwd voor de verlichting van het station. Deze raakte in de jaren 30 van de vorige eeuw buiten gebruik en is tijdens de 2ewereldoorlog afgebroken.