Religie & onderwijs

IMG_1901

1450 - Ned. Hervormde Kerk (1950)

De N.H. kerk is een driebeukige hallenkerk. De zuiderzijbeuk is smaller dan de noorderzijbeuk.
De kerk heeft drie veelhoekig gesloten koren.

Met de voltooiing van de toren omstreeks 1450 kreeg de kerk zijn huidige vorm.
Deze vorm is ontstaan door het toevoegen van de zijbeuken aan een vroegere 13de-eeuwse kruiskerk.

Bij de restauratie in de jaren 1963-1964 zijn de fundamenten opgegraven van een kerkje dat gebouwd is tussen 1050-1100 met een omstreeks 1100 gebouwde toren.
Kerkje en toren waren opgetrokken uit tufsteen, een vulkanisch gesteente uit de Eifel.

Voor de Reformatie was de H. Machutus schutspatroon van de kerk.
Deze bisschop leefde aan het einde van de 6de en het begin van de 7de eeuw in het Franse Bretagne.

Tot 1238 strekte de Monsterse parochie  zich langs de kust uit van Wassenaar tot de Maasmonding.
Kerk en toren werden op 13 juli 1901 door brand verwoest en weer opgebouwd.

Interieur