Weg- & waterwegen

Haven kleur

Voor 1600 - De Monsterse haven (rond 1900.)

De huidige Havenstraat ontleent haar naam aan de Monsterse haven.
Ooit verbond deze zestiende-eeuwse haven Monster en Ter Heijde met steden als Den Haag, Delft en Rotterdam.
In eerste instantie gebruikten Heijdse vishandelaren de Monsterse haven voor de export van hun haring en vis.
Later werden vooral tuinbouwmaterialen, land- en tuinbouwproducten en mest via de haven vervoerd.
Marktschippers verdienden aan dit transport een goede boterham.

Met de komst van stoomtrams van de Westlandsche Stoomweg  Maatschappij (W.S.M.) kreeg de Monsterse haven er een geduchte concurrent bij.
Uiteindelijk besloot de W.S.M. in 1924 de trambaan te verleggen naar de nieuwe provinciale weg (de huidige Emmastraat).Het Monsterse centrum werd stoomtram vrij.

Wel had dit besluit grote gevolgen voor de haven. Een dure spoorbrug was geen optie.
De haven werd dan ook gedempt en meer oostwaarts opnieuw aangelegd.