Weg- & waterwegen

de Kaaibrug

1492 - de Kaaibrug (1960)

De Kaaibrug over de rivier de Lee vormt al sinds 1492 de verbinding tussen het buitendijkse land en het dorp De Lier.
Het werd destijds speciaal gebouwd ten behoeve van de kerkgangers en pelgrims naar de Domkerk.

Het onderhoud ervan kwam voor tweederde deel ten laste van de dorpsgemeenschap en voor éénderde deel ten laste van de Oude Lierpolder.

De brug dankt zijn naam aan de kade (of Kaai) aan de dorpszijde (destijds “de ambachtsplaats” genoemd) dat de algemene laad- en losruimte was voor de beurtschipper die goederen van De Lier naar Delft vervoerde.

In de 17e en 18e eeuw had een aantal Lierenaars volkstuinen op het buitendijkse land. Voor hen was de Kaaibrug de enige toegang tot deze tuinen die werden gepacht van de Abdij Rijnsburg.

Omstreeks 1900 was de brug een lage, platte brug, die met het oog op het toenemende vervoer van producten over het water naar veiling Westerlee, later werd vervangen door een ijzeren boogbrug.

Vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw werden in het gebied ten noorden van de Lee nieuwe woonwijken aangelegd, waardoor de brug steeds meer gebruikt werd om al lopend in het dorp boodschappen te doen.
In het najaar 1979 werd mede daarom besloten de brug te vernieuwen.
In 2009 bleek de constructie van deze brug echter zodanig verzwakt dat besloten werd om de gehele brug te vervangen, tegelijk met het ophogen van de boezemkade.