Religie & onderwijs

NH school

1915 - Hervormde school Emmastraat (1915)

De eerste aanzet tot de stichting van een hervormde school in De Lier werd gegeven door dominee Conradi.
Hij was een groot voorstander van christelijk onderwijs en probeerde in eerste instantie zijn gemeenteleden te overtuigen hun kinderen ook naar de, in 1873 in gebruik genomen, gereformeerde school te laten gaan.
Dat lukte maar beperkt, waarna hij een poging deed om zelf een hervormde school te stichten.
Hij kocht in 1895 daarvoor een stuk grond aan de Dorpsstraat, tegenover de Timmerwerf van Koene.
Het jaar daarop vertrok Conradi echter uit de Lier en na zijn vertrek bleek er weinig animo onder de hervormde gemeenschap te zijn tot de stichting van een hervormde school.
Het door Conradi aangekochte stuk grond werd ruim tien jaar later door hem verkocht aan de Gereformeerde schoolvereniging.

Rond 1914 ontstond er bij het hervormde deel van de Lierse bevolking echter wel behoefte aan een eigen hervormde school.
In april 1914 richt het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs dan ook een verzoek aan de gemeente om aan hen een deel van de grond te verkopen, dat eerder door de gemeente was aangekocht voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk (de latere Oranjewijk).

Pas in 1915 stemt de gemeente in met de verkoop van 694 m2 grond aan de, blijkbaar direct zo genoemde, Schoolstraat, welke later de naam Emmastraat zou krijgen.
Snel daarna wordt met de bouw begonnen.
De school, met onderwijzerswoning, krijgt een plekje tussen al gebouwde woningen en een aantal spoedig te bouwen nieuwe woningen. Dit tegen de zin van de gezondheidscommissie, die dit vanuit hygiƫnisch oogpunt onwenselijk vindt.
Niettemin wordt op 1 november 1915 de school in gebruik genomen.

Begin jaren ’50 ontstaat er behoefte aan een nieuwe, grotere school.
Er wordt een stuk grond aangekocht aan de Prinses Margrietstraat tussen cafetaria Van der Horst en de W.S.M. Spoorlijn.
Op 1 juli 1953 wordt de eerste steen gelegd en op 4 januari 1954 kunnen belangstellenden de nieuwe school bezichtigen.
Niet veel later wordt de school, die wordt vernoemd naar Prinses Irene, in gebruik genomen.

Prinses Ireneschool (1960)

De gemeente wordt eigenaar van de oude school aan de Emmastraat en besluit er een school voor Voortgezet Lager Onderwijs (V.G.L.O.) in onder te brengen. In 1965 wordt er een M.U.L.O/M.A.V.O.- school gevestigd.
Zowel de oude als de nieuwe school worden halverwege de jaren ’80 afgebroken.

Deze marker komt voor in: