Handel & middenstand

526 HAVEN

ca. 1500 - Vaartplein met haven (ca. 1939)

In de middeleeuwen lag tegen de oostelijke bebouwing van ’s-Gravenzande de haven, vlakbij het “Marktveld”.
Deze haven was met de Gantel verbonden door de Vaart waarvan we niet weten wanneer deze gegraven is.

Op de oudste kaart van ‘s-Gravenzande die dateert uit 1566 staat bij de haven een hijskraan getekend. Deze haven aan het Vaartplein had in die tijd en ook later nog een belangrijke functie omdat de wegen toen meestal zeer slecht, smal en onverhard waren.

In de winter waren ze door regelval meestal onbegaanbaar. Daarom was er een geregelde afvaart van de trekschuit zodat gemakkelijk en comfortabel naar en van de omliggende steden Den Haag, Delft en Rotterdam gereisd kon worden. Ook alle goederen werden toen aan- en afgevoerd per schip waardoor de haven voor ’s-Gravenzande dus zeer belangrijk was.

‘s-Gravenzande had in de 19e en 20e eeuw een groot aantal schippers die de producten van de tuinbouw naar de markten in de omlig­gende grote steden vervoerden. ‘s Winters vervoerden zij zand en mest naar de tuinderijen.
De schippers waren kleine zelfstandi­gen, hun schip, veelal een zgn. “west­lan­der”, was hun eigendom.

Na de 2e wereldoorlog is de haven gedempt waardoor het Vaartplein ontstond.