Landbouw

De nieuwe eerste hoeve 1024

1650 - De Eerste hoeve zoals die na de Tweede Wereldoorlog is herbouwd. (1950)

Toon streetview

Na de aanleg van de Oranjepolder in 1644 werd deze in hoofdzaak verdeeld in 8 grote percelen. Inclusief een daarop gebouwde hoeve werden deze percelen verpacht voor landbouw en veeteelt. De boerderijen waren genummerd van 1 tot 8 en droegen de overeenkomstige namen, die tot op de dag van vandaag gebruikt worden.

Eerste hoeve 1650 IMG 1024

Boven: De Eerste hoeve zoals die er op de oorspronkelijke kaart van de Oranjepolder in 1650 uitzag.

Eerste hoeve 1712 Kruikius IMG_0002 1024Boven: De kaart van Kruikius (1712) laat zien dat de Eerste hoeve in korte tijd flink is uitgebreid.

eerste hoeve 1820 IMG_0004 1024

Boven: Zo zag de Eerste hoeve er uit rond 1820. Tussen 1820 en 1920 werd de hoeve bewoond door  de familie Van Galen steeds van vader op zoon.

Eerste hoeve 1919 IMG_0003 1024

Boven:  Deze ansichtkaart toont de Eerste hoeve omstreeks 1919 toen deze in particulier eigendom kwam van de familie Van Galen. Vanaf 1930 is de hoeve bewoond door de familie Van Geest.

In de Tweede Wereldoorlog werd de hoeve afgebroken vanwege de aanleg van een Tankval die onderdeel uitmaakte van de verdedigingslinie rond de Oranjesluis. Na de oorlog werd de hoeve weer herbouwd.