Landbouw

Afb 1 Luchtopname 3 boeren

1299 - Locatie De Drie Boeren (2016)

Aan het eind van de Papelaan in Monster bevindt zich een groepje huizen dat De Drie Boeren wordt genoemd.
De oorspronkelijke naam van het oudste en grootste huis is Duijfhuijs. Die naam wordt al in 1299 genoemd in een eigendomsbrief.

Rond 1700 is een deel van het omliggende boerenland projectmatig omgezet in een viertal tuinderijen.
De initiatiefnemers van dit project waren drie redelijk welgestelde boeren/middenstanders uit het ambacht Monster. Het is welhaast zeker dat in dit driemanschap de oorsprong ligt van de benaming De Drie Boeren.

De tuinen werden verhuurd. Van een van de tuinen is een langjarig huurcontract uit 1703 bewaard gebleven, dat waardevolle gegevens bevat over de vroege tuinbouw in het Westland.

Afb 5a Duifhuis