Wonen

317 BIBLIOTHEEK

1980 - De bibliotheek (ca. 1990)

Tot begin jaren 70 van de vorige eeuw waren er in ’s-Gravenzande alleen een paar kleine kerkelijke bibliotheken en de zogenaamde Nutsbibliotheek, die ook maar een beperkt aantal boeken had.

De gemeente achtte het van groot belang dat er in ’s-Gravenzande een goed voorziene openbare bibliotheek zou komen.

Daarom besloot de raad in juli 1973 aan de Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek om als tijdelijke voorziening een deel van de voormalige tuinbouwschool aan de Van der Kest Wittensstraat beschikbaar te stellen.
De opening daarvan vond plaats eind september 1973.

Eind augustus 1980 werd een fraai en goed geoutilleerd bibliotheekgebouw aan het Zandeveltplein geopend door cultuurwethouder Verbeek. Het vloeroppervlak was 1200 m2 en de bouwkosten bedroegen 3 miljoen gulden.

In de bibliotheek staan dan 7.000 boeken, er zijn 4000 lezers en er is lectuur voor iedere leeftijd en van de meest uiteenlopende onderwerpen en schrijvers.

De indeling van de boekopstelling is overzichtelijk. Er is een geautomatiseerde uitleenadministratie, een jeugdhoek en een studiehoek. Ook de kunstuitleen vindt er een onderkomen.
Verder worden er aan de achterwand geregeld werken van kunstenaars getoond.
Het gebouw is ruim opgezet en kan ook voor kleine evenementen gebruikt worden.

Deze marker komt voor in: