Kastelen & buitenplaatsen

423 BERG

ca. 1648 - De bedelaarsberg op de kaart van Blaeu (1652)

Op de stadsplattegrond van  ’s-Gravenzande, uit het kaartboek van Blaeu, uit 1652 staat aan de noordkant van de stad een merkwaardige heuvel getekend.

Deze heuvel werd opgeworpen op last van François Dirksz. Meerman, die toen eigenaar van de buitenplaats  Vreeburg was.
De heuvel werd genoemd de “Vreederijks- of de Salomons­berg” (waarschijnlijk omdat de heuvel is opgeworpen in het Vredesjaar 1648).

De reden voor de aanleg was om ongeveer 50 werklieden in een strenge winter werk te verschaffen en verder om zijn vele geestlanden te laten afzanden voor grondverbetering en  om een mooi uitzicht te hebben over de omgeving.

De heuvel of de berg zoals hij genoemd werd had een pad dat naar boven liep. Aan de top eindigde het in een platform omgeven door een balustrade.

Gerard van Vredenburg, later eigenaar van de buitenplaats Vreeburg, schreef dat de inwoners van ‘s-Gravenzande de heuvel in zijn tijd de “Bedelaarsberg” noemden.

Bij het afgraven van de berg werden namelijk bedelaars ingezet die zo geld voor hun werk verdienden.

Reden voor het afgraven was dat het hoge geboomte van de vele buitenplaatsen rond ‘s-Gravenzan­de het uitzicht sterk belemmerden.
En zo verdween een merkwaardig aardkundige monument uit ‘s-Gravenzande.

Deze marker komt voor in: