Weg- & waterwegen

Willem III str en Barm 1930 pf 1024

1650 - De Barm ( 1930)

Het dorp Maasdijk heeft sinds 2004 een eigen rivier, namelijk langs de dijk aan de kant van de Oranjepolder. In dat jaar kwam Maasdijk gedeeltelijk onder water te staan door een reeks van heftige plensbuien en dit haalde het landelijk nieuws.  Als oorzaak van de wateroverlast werd genoemd dat “het Maasdijkse riviertje De Barm buiten haar oevers was getreden”.

Boven: De Barm zoals die er omstreeks 1930 een duidelijke scheiding vormde tussen het Onderpad en de eerste bebouwing in de polder, die overbrugt moest worden.

SONY DSC

Boven: Aanzicht van de Barm in 2015. De naam De Barm komt op geen enkele oude kaart voor, maar de waterloop als zodanig wel, want die ligt er zonder twijfel al sinds de aanleg van de Oranje polder in 1644 en mogelijk zelfs langer. Het is namelijk zeer gebruikelijk dat er aan de voet van een dijk een “bermsloot” of “welsloot” ligt.

Deze dient voor de ontwatering van het dijklichaam. Immers, als het regent zal het water uit de dijk zakken en naar beneden en opzij een weg zoeken in de ondergrond. Door het water te verzamelen in een watergang en vervolgens af te voeren wordt voorkomen dat de dijk te drassig wordt en zou verzakken. In de Nedersaksische taal wordt dit ook wel een barmsloot genoemd. En voor Maasdijkers is het dan slechts een kleine stap naar de verkorte vorm: de Barm.

SONY DSC

Boven: Om herhaling van wateroverlast te voorkomen heeft het Hoogheemraadschap in 2013 een wateruitlaat aangebracht vanuit de Barm, onder de dijk door naar de lager gelegen Vliet. Voor noodgevallen is er ook een pomp opgesteld om overtollig water zonodig weg te pompen.