Kastelen & buitenplaatsen

Maasland, Commandeurshof, A-05459-1-72

ca. 1365 - De commanderij of Hof te Maasland ca. 1720, door C.J. Arkesteyn naar A. Rademaker

Toon streetview

In het jaar 1365 vond een belangrijke gebeurtenis plaats in het bestaan van de Duitsche Orde in Maasland.
De commanderij in de Oude Campspolder, inmiddels ruim 120 jaar oud, werd opgeheven en er werd een nieuwe betrokken nabij de kerk van Maasland.

De verhuizing vond plaats met grafelijke goedkeuring en met diens volle medewerking. Niet alleen had de graaf de commandeur en de commanderij onder zijn bescherming gesteld, maar de nieuwe vestgingsplaats nabij de kerk was van oudsher ook grafelijk bezit geweest.

Er zijn aanwijzingen dat de kleine bezetting van de commanderij, komende uit de Oude Campspolder, zich vestigde in een bestaand huis door de graaf beschikbaar gesteld. De fundamenten van de commanderij zijn ten dele teruggevonden en vastgelegd.
Uit het gebruikte steenformaat, zogenaamde kloostermoppen, kon worden afgeleid dat het oudste deel van het gebouw ouder was dan 1365, dus reeds bestaand toen de Duitsche Orde zich daar vestigde.

Deze marker komt voor in: