Handel & middenstand

Cafe De Swaan

ca. 1860 - Café De Swaan (met uithangbord) (ca. 1900)

Dit café, één van de oudste in De Lier, werd gerund door de familie Van den Dool.
Cornelis van der Dool was echter bijna zijn hele leven timmerman en dus runde zijn vrouw blijkbaar het café.

Het was meer dan een drinkgelegenheid, want er werden bijvoorbeeld ook veilingen gehouden.
Zo zijn, volgens een advertentie van september 1874, in dit café 13 kavels binnen het nieuw ontwikkelde tuinbouwgebied “De Nieuwe Tuinen” geveild.

Twee advertenties voor een openbare verkoping in De Swaan (klik voor een vergroting)

Omstreeks 1920 huurde fietsenmaker Leen Bongaards het linker gedeelte van het pand, waarbij een tussendeur nog toegang gaf tot het café.
Verschillende Lierenaars die niet gezien wilden worden bij een bezoek aan het café, kwamen daarom soms wel vier keer per week hun band laten plakken. Zo konden zij ‘ongezien’ toch een borreltje halen.

In 1923 huurde Herman Bongaards het rechter gedeelte (wat toen nog dienst deed als café), om daar een tabaks- en sigarenzaak te beginnen.
Daarmee kwam een eind aan café de Swaan.

Deze marker komt voor in: