Kastelen & buitenplaatsen

Kaart HogenburgOelensz 1566

ca. 1550 - Locatie van buitenplaats Ho(o)genburg (kaart Oelensz 1566)

Buitenplaats Hogenburg, of Hoogenburg, was een leen van de Hofstede Brederode.
In een register van deze lenen blijkt dat de buitenplaats in 1596 wordt uitgeleend aan een niet met name genoemd persoon.
Het huis Brederode was een (hoog)adellijke familie uit Holland, die in de Late Middeleeuwen en kort daarna een grote rol in de Nederlandse geschiedenis heeft gespeeld. Zij is sinds 1679 in wettelijke lijn uitgestorven.

In 1674 verkoopt Cornelis van Strijen, advocaat van het hof van Holland, Hogenburg aan zijn schoonzoon Pieter Schaap, die getrouwd is met zijn dochter Elisabeth van Strijen.
Na het overlijden van Pieter (vóór 1730) en Elisabeth (vóór 1732) komt Hogenburg in het bezit van hun zoon Simon Schaep, landsadvocaat en raadsheer in de Hof van Holland.
De buitenplaats zelf zou dan 2 morgen groot zijn geweest (iets minder dan 2 ha.), met een tuin van ca. 1/2 morgen (iets minder dan een halve ha.)

In het gedicht ” Landvermaak” van de dichter Hubert Korneliszoon Poot uit 1732, dat is opgedragen aan Simon Schaep, wordt deze opgeroepen om het drukke stadsleven van zijn woonplaats Den Haag achter zich te laten en naar zijn, blijkbaar veel rustiger, buitenplaats (Hogenburg) in ‘s-Gravenzande te gaan.

Simon bezit in 1742 ook een woning in Den Haag, aan het Kerkhoff. Hij woont daar dan met zijn zusters Anna, Cornelia en Elizabeth.
Naast de buitenplaats bezit hij een koets met 4 paarden en heeft op dat moment 7 dienstboden in dienst.

Simon overlijdt in 1745, waarna Hogenburg achtereenvolgens overgaat op Gerard Schaep (relatie niet bekend) en zijn zussen Cornelia Schaep en Anna Schaep. Zijn zus Elizabeth is dan waarschijnlijk al overleden.
Niet veel jaren later wordt de buitenplaats overgedaan aan Aleid Cornelia van Strijen (waarschijnlijk een afstammeling van de moeder van Simon Schaep).

In 1760 wordt Hogenburg gekocht door Pieter Bockestein (In de burgerlijke stand genoemd als Bokkestein, zijn kinderen dragen de naam Boekestein)
Op de kadastrale kaart van ‘s-Gravenzande uit 1832 wordt als eigenaar van zowel de woning en bijgebouwen als van de tuin Pieter Gerritzn Boekestein (Govertzn volgens de burgerlijke stand), Dit is een kleinzoon van Pieter.
Zijn bezit bestaat dan uit: 1070 m2 huis, schuur en erf en 2410 m2 tuin.

In 1930 zijn aan de zuidzijde van het voormalige buiten een aantal woningen aan de Hoflaan gebouwd.
Tot 2012 was op deze locatie het toeleveringsbedrijf voor de tuinbouw Horticoop gevestigd.

Tussen 2014 en 2017 zijn op het terrein van de buitenplaats twee appartementencomplexen gebouwd.
Aan de toegang vanaf de Hoflaan tot enerzijds de voorzijde en anderzijds de achterzijde van deze complexen is de toepasselijke naam Hoogenburgplaats gegeven.

Deze marker komt voor in: