Kastelen & buitenplaatsen

Boerderij Hofzicht

1553 - Boerderij Klein Hofzicht, verscholen tussen de iepen. (ca. 1960)

De boerenwoning “Klein Hofzicht” maakte deel uit van de buitenplaats Hofzicht, ook wel Zwethburch genoemd, die was gelegen in de Groeneveldse polder aan de bovenloop van de Lee. Zie  voor een uitgebreid historisch overzicht de gerelateerde marker “De Zwethburch”.

In eerste instantie is er slechts sprake van een boerderij Hofzicht, waarvan een afbeelding uit 1553 in het kaartboek van het Sint Barbaraklooster uit Delft is terug te vinden.
In het kaartboek tekende het klooster het landbezit op, waaronder het perceel achter boerderij ‘Hofzicht’.

In 1583 kwam de boerderij met eigen grond in bezit van de Delftse brouwersfamilie van Overschie, die de boerderij verpachtte en zelf een deel als buitenverblijf gebruikte. Tussen 1636 en 1652 werd de boerderij verbouwd tot een buitenplaats.

In de 18e eeuw is er op deze plek alleen nog sprake van een boerderij en is slechts een ‘houtvesterswoning’ ten oosten van de boerderij nog in bezit van de familie Kretschmar.
In de 19e eeuw wordt de boerderij met 8 ha. land, gepacht van het Weeshuis in Delft.

In 1831 wordt het hoofdgebouw vervangen door een nieuwe boerderij. Die wordt in 1976 geheel gerenoveerd en is nu bekend als partycentrum “Zwethburch”

“Klein Hofzicht” komt in 1931 in het bezit van de familie Van der Lingen.
In 2013 wordt de ondertussen vervallen boerderij afgebroken, om plaats te maken voor nieuwbouw.

Bron:
Boerderij en buitenplaats Hofzicht in De Lier.
De archeologische opgraving van een erf uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan de Noordlierweg.
J. van Horssen – Erfgoed Delft en Omstreken – oktober 2012