Kastelen & buitenplaatsen

Alsemgeest detail

1676 - Buitenplaats Alsemgeest (kaart Cruquius 1712)

Volgens documenten uit 1721 was buitenplaats Alsemgeest een mooie, zeer plezierige hofstede en woningen, gelegen in Zandambagt even buiten de stad ‘s-Gravenzande.
De Hofstede bestond uit een zeer royaal Herenhuis, een tuinmanswoning, twee koetshuizen en een stalling voor zes paarden.

Daarnaast had de hofstede boomgaarden, moestuinen, plantage, dreven, lanen en sterrenbossen.
Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen. Op de kaart van Cruquius uit 1712 is de vorm van de ster ook goed te zien.
Tot de hofstede behoorden ook diverse ‘partijen wei’, landbouw- en geestgronden, sloten en wallen.

In 1721 had het landgoed een grootte van ongeveer 50 morgen. (Een morgen is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat van iets minder dan een hectare).

Onderdeel van het landgoed bij de koop in 1676 was een laantje ’toecomende Sijne Hoochheyt de heere prince van Orange’. Deze laan werd de oprijlaan van de buitenplaats (nu de Alsemgeestlaan) en zal een zekere status en aanzien aan de bewoners en de buitenplaats hebben gegeven.

In een akte uit 1766 wordt de ligging van de buitenplaats beschreven:
– Ten oosten ligt de Herenweg;
– Ten zuiden ligt het land van de kinderen van
wijlen Adriaen Wittert;
– Ten westen ligt de Delftlandse Maasdijk;
– Ten noorden ligt het land van Hendrik Christoffel Willem Lodewijk, Grave van Bijland (dit land hoorde tot 1762 ook tot de buitenplaats)

Waarschijnlijk is het grote huis van de hofstede tussen 1805 en 1807 gesloopt.
In 1807 wordt namelijk geen hofstede, maar een ‘bouwmans-woning’ te koop gezet op de grond van de ‘geamoveerde’ (gesloopte) buitenplaats Alsemgeest.

Wat nu rest van de buitenplaats is één gebouw, dat als woonhuis wordt gebruikt.

Het is niet bekend of het gebouw wat nu nog staat in 1721 een onderdeel was van het grote herenhuis, de tuinmanswoning of van de koetshuizen.
Tegenwoordig zijn alleen de contouren van het vroegere gebied nog goed te zien.

Bron (en voor veel meer informatie) Genealogie familie Alsemgeest

Deze marker komt voor in: