Wonen

227 BRANDWEERKAZERNE

1978 - Brandweerkazerne (2018)

In 1978 werd door burgemeester M. van Prooijen de eerste paal geslagen voor een nieuwe brandweerkazerne aan de Fultonstraat. Deze kazerne werd in mei 1979 officieel aan de vrijwillige brandweer overdragen. In de kazerne staan dan onder andere de gecombineerde hoge- en lagedrukspuit en ook de hulpverleningswagen die in het gehele Westland kan worden ingezet.

Dat was een grote verbetering want vòòr die tijd was de brandweer in een primitief onderkomen, het zogenaamde B.B.-gebouwtje aan de Gravenstraat, gehuisvest aan de achterzijde van het Marktplein. Daar was ook de garage voor de brandweerauto naast de slangentoren waarin de slangen na gebruik gedroogd werden.

 In 1972 werd de brandweerregio een feit, een samenwerkingsverband tussen de korpsen van het West­land en het Oostland, met als centrumgemeente Delft. In de regiocentrale beschikte men over gegevens van alle gemeenten, wat betreft aantal en soort voertuigen, aantal manschappen en materiaal. In de loop der tijd is het takenpakket van de brandweer uitgebreid met o.a. hulpverlening. Ook aan brandpreventie wordt veel aandacht besteed. Nu vallen de brandweerkorpsen in de diverse dorpen binnen de gemeente Westland onder de Brandweerregio Haaglanden.

Deze marker komt voor in: