Tuinbouw

731 BOLLENSCHUUR

1890 - Bollenschuur Van Rijn

In verband met het teruglopen van de aardappelteelt begon men in de tachti­ger jaren van de 19e eeuw met de teelt van tulpenbollen. De bloembollenteelt heeft in ‘s-Gravenzande een grote vlucht genomen. ‘s-Gravenzande nam in 1914 in Nederland de zevende plaats in met de tulpenteelt. Men teelde hier toen 88 hectare tulpen.

Aan de Sand-Ambachtstraat stond tegenover het kantoor van de Handelmaatschappij Van Rijn B.V. een grote stenen schuur. Dat was een bloembollen­schuur die daar in 1908 was gebouwd. De schuur was ingericht voor de behandeling en bewaring van tulpenbollen. Later werd ernaast voor het bollen pellen een speciaal pelhok gebouwd.

Na de 2e wereldoorlog kwam de grote opkomst van de glastuinbouw en verdween de teelt van tulpen in de volle grond. Rond 1970 was er aan de Zeestraat nog een enkel perceel tulpen te bewonderen.

De bijna monumentale bollenschuur van Van Rijn aan de Sand-Ambachtstraat werd omstreeks 1980 afge­broken in verband met de woningbouw in Zandevelt. Hier en daar in ‘s-Gravenzande staat nog wel een bollen­schu­ur die herinnert aan de eens zo belangrijke bloembollenteelt.