Landbouw

Boerderij Zichtenburg

1712 - Schilderij van Boerderij Zichtenburg (crica 1880)

Toon streetview

Loosduinen was bij de start in 1811 een landelijke gemeente met veeteelt en landbouw. Vele boerderijen lagen rondom de kern van het dorp. Zo ook de boerderij Zichtenburg. Een eeuwenoude boerderij gelegen aan de Houtweg/Vinkenlaantje.

In 1917 kocht de ’s-Gravenhaagsche Melkinrichting de Sierkan de boerderij Zichtenburg ter vervanging van een boerderij aan de Haagweg die vanwege stadsuitbreiding moest verdwijnen. Het werd een modelboerderij voor een hygiënische melkproductie. In 1928 klopte de r.k.parochie van Loosduinen aan de deur om de weilanden in de Escamppolder van Zichtenburg te kopen. De parochie zocht vervanging van haar Kerketuinen aan de Haagweg (Thorbeckelaan e.o.).

Deze tuinbouwgrond was door de gemeente ’s-Gravenhage gevorderd voor woningbouw. De aangekochte weilanden werden opgehoogd met stadsvuil van Den Haag en verkaveld in tuinderijen. Dit tuincomplex in de Escamp kreeg ook de naam Kerketuinen. Rond 1960 werden de tuinderijen herverkaveld om vervolgens te worden opgedoekt voor de woonwijk Houtwijk en het industriegebied Zichtenburg.