Landbouw

Boerderij Vreeburch

1597 - Boerderij Vreeburch (ca. 1930)

Deze boerderij is in 1597 gebouwd door Pieter Franszn. Overschie, een Delftse groot-grondbezitter, die in 1591 ook “Oosterlee” in de Oostbuurt bouwde.

In de tweede helft van de 19e eeuw, koopt Cornelis van Rijn, samen met zijn broers Gerardus en Leendert, de boerderij en een stuk grond langs de Kerklaan en de Lee. Aan de Lee laat hij vervolgens een rooms-katholiek kerkje bouwen.
Ook laat hij vanaf de Dorpstraat een brug aanleggen naar de kerk.

In 1880 overlijdt Leendert van Rijn en zijn overgebleven broers, die ook al op leeftijd zijn, besluiten kort daarop de boerderij (en de Kerklaan met aangrenzende gronden) te verkopen.

In 1882 worden de boerderij, de Kerklaan en de bijbehorende gronden gekocht door Pieter Ammerlaan die uit Delft komt.
Niet bekend is of Piet zelf ooit de boerderij heeft bewoond, maar in 1909 gaan zijn neef en nicht Joor (Georgius) en Marie Ammerlaan namens hem de boerderij bewonen en uitbaten.
Als Pieter in 1917 komt te overlijden laat hij de boerderij na aan Joor en Marie.

Joor heeft melkvee en gaat regelmatig naar de Delftse markt, maakt boter en kaas en heeft verschillende knechten en meiden in dienst.

Joor en Marie verkopen na 1946 grote delen van hun land, maar uitsluitend aan startende  én rooms-katholieke tuinders.
In relatief korte tijd worden er uiteindelijk 29 nieuwe tuinbouwbedrijven langs de Kerklaan, de Vreeburchlaan en de Kanaalweg gevestigd.