Landbouw

Boerderij Vreeburch

1597 - Boerderij Vreeburch (ca. 1930)

Deze boerderij is in 1597 gebouwd door Pieter Franszn. Overschie, een Delftse burgemeester en groot-grondbezitter, die in 1591 ook “Oosterlee” in de Oostbuurt bouwde.

In 1872 koopt Cornelis van Rijn de boerderij, samen met een stuk grond langs de Kerklaan en de Lee. Aan de Lee laat hij vervolgens een rooms-katholiek kerkje bouwen.
Ook laat hij vanaf de Dorpstraat een brug aanleggen naar de kerk.

Anthonius Ammerlaan, die uit Delft komt, wordt daarna eigenaar van de boerderij.
Bij diens dood schenkt hij de boerderij met 40 ha. weiland aan zijn neef en nicht Joor en Marie Ammerlaan.
In 1908 gaan beiden hier wonen.

Joor heeft melkvee en gaat regelmatig naar de Delftse markt, maakt boter en kaas en heeft verschillende knechten en meiden in dienst.

Joor en Marie verkopen na 1946 grote delen van hun land, maar uitsluitend aan startende  én rooms-katholieke tuinders.
In relatief korte tijd worden er uiteindelijk 29 nieuwe tuinbouwbedrijven langs de Kerklaan, de Vreeburchlaan en de Kanaalweg gevestigd.