Landbouw

Maasland, Torenzicht (A-05749-1-72)

1560 - Boerderij Torenzicht, Westgaag 74

De boerderij is gebouwd tussen 1550-1575. Het boerenbedrijf was in de Oude Campspolder van oudsher een gemengd bedrijf. Naast akkerbouw vond hier ook veeteelt plaats.

Omdat de Oude Campspolder eind vorige eeuw bestemd werd voor uitbreiding van de tuinbouwsector maakte het boerenland plaats voor kassen. Eind jaren negentig van de vorige eeuw vertrok de familie Van Woerden, die generaties lang op de boerderij heeft gezeten.

De boerderij verloor zijn oorspronkelijke functie, maar dankzij restauratie is de boerenwoning met stal, hooiberg en zomerhuis behouden. Het huis staat op de Rijksmonumentenlijst.