Landbouw

Lierzicht

1899 - Boerderij "Lierzicht" (1905)

Een deel van boerderij ‘Lierzicht’, met name het woonhuis, dateert uit de 17e eeuw.

Adrianus Noordam (1872) pachtte in 1899 de boerderij met ongeveer 40 ha. land.
Toen hij op jonge leeftijd aan een longontsteking overleed, werd het bedrijf door zijn zoons Jaap, Leen en Janus voortgezet.
Jaap Noordam (1905) kon in 1958 de boerderij met landerijen aankopen.

De gemeente De Lier heeft voor de aanleg en uitbreiding van de Algemene Begraafplaats enkele keren land van de familie Noordam gekocht.
In 1998 is het boerenbedrijf gestaakt en is de woning en stal verkocht en is nu onder de naam “Boerderij Burgersdijk” een feest- en trouwlocatie.

Bron: “Een Boerenstand die verdween” (Boerderijen in en rond De Lier), uitgave Stichting Publicatiefonds De Lier.