Landbouw

Boerderij Kluiskade 21

1698 - Boerderij Kluiskade 21. Op de kaart van Kruikius (1712) wordt de ‘Kluiskade 21 ingetekend. , 1970 1698Collectie: Museum De Schilpen

Boerderij Kluiskade 21

Deze boerderij op de Kluiskade is zeventiende-eeuws. De bewoners werden aangeslagen voor de honderste penning in 1698. In 1712 is het bedrijf ingetekend op de kaart van Kruikius en in 1733 vermeldt in het Haardstedenregister met Pieter Verkade als eigenaar.

De boerderij is cultuurhistorisch van zeer grote waarde. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dan ook de boerderij op 11 oktober 1966 ingeschreven in het register van Rijksmonumenten. De boerderij had oorspronkelijk een langgerekte gevel met achtereenvolgens het woonhuis, de boenhoek en de stal.

Op het hek stond een spreuk: O, Grote God. O, Hemelkoning. Bescherm ons, op deez’ woning. De familie Van Mil heeft er diverse generaties geboerd. Het land, het huis en de stal werden verkocht in 1966. De stal is afgebroken. Het woonhuis is bewaard gebleven en gerestaureerd, evenals de hooiberg.

De schuur heeft een steen gedateerd uit 1826 en is opnieuw gerestaureerd. De boerderij lag in een lint van boerderijen, net buiten de bebouwde kom aan de Commandeurspolderkade, in een tijd dat Maasland nog een echt boerendorp was. Tegenwoordig heet deze kade de Kluiskade.

1698 - Boerderij Kluiskade 21. (1994), 1994 1698Collectie: Museum De Schilpen

 

Verwijzing: Twee gezichten van ….Midden-Delfland, Trudy Werner, pag. 148/149