Landbouw

boerderijgroeneveld1960

ca 1650 - Boerderij Groeneveld (1960)

Langs de poldermolen van Groeneveld loopt een pad naar boerderij Groeneveld. De huidige woning staat op een historische plaats. Tot de brand in 1979 was hier een monumentale boerderij. In de Middeleeuwen stond hier een kasteel van het geslacht Groeneveld. In 1420 is het kasteel afgebroken.

De naam Groeneveld verwijst naar een stuk wildernis dat de afsluiting vormde van de ontginning vanuit Delft. De kaarten uit de 17de t/m de 19de eeuw tonen een rechthoekige gracht, waarbinnen een boomgaard was. In de 20ste eeuw was hier een zwanenvijver, de heren van Groeneveld mochten dus zwanen houden.

De boerderij bestond oorspronkelijk uit een langwerpig gebouw met het woongedeelte op het zuiden, maar is in de 17de eeuw uitgegroeid tot een U-vorm door de aanbouw van een lange zijkamer rechts van het woongedeelte en een stal rechts aan het bedrijfsgedeelte. De grote uitbouw duidt er op dat de boerderij in de 17e eeuw een heerschapskamer had, daar werd de eigenaar ontvangen.

In de 18de eeuw was de boerderij eigendom van verschillende voorname families o.a. de fam. van Oldenbarnevelt. Veel later is de boerderij in handen gekomen van de familie Ammerlaan, een nazaat boert hier nog. Links van de oude boerderij staat nog het rechthuis, daar vergaderden het ambachts- en het polderbestuur. Tot de Franse Tijd was Groeneveld een zelfstandige ambachtsheerlijkheid en tot 1855 een aparte gemeente.