Landbouw

Boerderij Noordam Oostbuurt

1930 - Boerderij Noordam (ca. 1950)

Eén van de mooiste 17e-eeuwse boerderijen stond aan de Oostbuurtseweg.
Deze werd vanaf 1930 beheerd door de broers Leen en Janus Noordam, eerst als pachters van een Franse grootgrondbezitter, later als eigenaars.
Leen en Janus Noordam waren de zoons van Adrianus Noordam, die aan de Burgerdijkseweg de boerderij “Lierzicht” beheerde.

Tijdens de eerste oorlogsdagen van mei 1940 is Leen Noordam in Dordrecht gesneuveld, waarna Janus alleen het bedrijf heeft voortgezet.
Het was een gemengd bedrijf met teelt van graan, vlas, erwten en spruiten, met daarnaast een flinke veestapel.

Aan de linkerkant van de boerderij stond een zomerhuis dat de status van rijksmonument had.
In 1972 is deze echter door brand verwoest, waarmee het laatste gebouw van een schitterend boerderijcomplex voorgoed verloren ging.

Van de oorspronkelijke 51 ha. akker- en weiland is nu bijna alles met kassen bebouwd.

Deze marker komt voor in: