Landbouw

Boerderij de Wilde Zee aan de Mariëndijk

1964 - Boerderij De Wilde Zee aan de Mariëndijk

De oude boerderij ‘De Wilde Zee’ lag aan de Mariëndijk.
In de 14e eeuw was dit land al in het bezit van de Abdij van Loosduinen. Op een kaart van Floris Jacobsz uit 1596 stond nog 21 morgen tussen de Gantel en de Mariëndijk ten name van het convent. Waaronder een stuk teeltland met 15 morgen met boerderij, barg en geboomte (zie kaart).
De boerderij was een laat 16e eeuwse Hollandse krukwoning. In die tijd een fraai en aantrekkelijk boerenhuis. Pachter was Adriaen Willemsz.

Na 1596 kwam dit in bezit van de Haagse burgemeester en laken-koopman Jacob Cornelisz van Wouw (1545-1620). Jacob kocht in 1590 de boerderij “De Wilde Zee” te Wassenaar en bewoonde zelf tot 1605 het huis “In de Wilde Zee” gelegen in de Venestraat in Den Haag. Jacob gaf daarom deze boerderij ook die naam.

In 1623 was zijn weduwe ‘Mary in de Wilde Zee’ eigenaar en was Claes Dirricsz Cuvenhoven pachter. De boerderij met het klaphek is helaas in 1966 gesloopt. Hij werd daarvoor generaties lang bewoond door de familie Staalduinen.

De Wilde Zee uit Kaartboek van Abdij van Loosduinen 1596 door landmeter Floris Jacobsz.