Wonen

Bouwlust Heulweg rond 1900

1900 - Boerderij Bouwlust rond 1900 aan een onverharde Heulweg

Toon streetview

Voor 1618 werd ‘Bouwlust’ bewoond door Adriaan Willems van der Salm, in 1618 door Jan Dirkszoon Vercroft, in 1650 door Cornelis Borsman, rond 1745 door Pieter Raaphorst, in 1785 door Laurens Raaphorst en later zijn weduwe Maria Raaphorst-Heezeman, van 1821 tot 1865 door Pieter Raaphorst.

Hierna werd de boerderij in tweeën gedeeld. In 1970 is de boerderij afgebroken en als dubbel woonhuis op de oude funderingen herbouwd door Martinus Gardien, die nu in het rechter (oostelijk) deel woont.

In 1757 kocht Aelbrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren ‘Bouwlust’ met ruim 52 mergen land, voor de prijs van 6.146 guldens plus een hypotheek van 10.000 guldens. Laurens Raaphorst pachtte in 1785 ‘Bouwlust’ met ongeveer 41,5 morgen land voor 712 gulden per jaar. In 1802 kocht Laurens het verhuurde, met nog enkele stukken wei-, teel- en veenland voor 25.000 gulden.

Zijn zoon Pieter kocht in 1825 ‘Bouwlust’ met 31 morgen land voor 24.900 gulden. Pieter heeft het gezicht van “de Heul” veranderd door in 1859 te starten met de bouw van ‘de Raaphorstbrug’ ten westen van ‘Bouwlust’ en het laten graven van diverse sloten. Links boerderij Bouwlust rond 1930 aan de Heulweg, Kwintsheul.