Landbouw

Boerderij Blijvenburg

ca. 1700 - Boerderij Blijvenburg (1905)

Boerderij Blijvenburg lag ten noorden van de Lee ter hoogte van het begin van de Lierweg en was vanaf de Hoofdstraat bereikbaar via een eigen brug over de Lee die later in de volksmond de ‘WAC-brug’ genoemd werd.
In 1832 was Cornelis van den Dool de eigenaar. Het betrof een enorme aaneengesloten lap grond van ruim 36 ha bouw- en weiland, dat zich uitstrekte vanaf de Kerklaan in het westen, de Lee in het zuiden en de huidige Veilingweg in het noorden.
Aan de noordoostzijde grensden zijn percelen aan die van Boerderij Vreeburch, waar de gebroeders van Rijn woonden.

Na het overlijden van Cornelis van den Dool komt het eigendom van de boerderij met al het omliggende land in handen van zijn erfgenamen, o.a. Pieter van den Dool.
Rond 1860 wordt alles verkocht aan Cornelis Tilanus uit Den Haag. Hij is van adellijke komaf en is “rentenier”.
De boerderij en de landerijen in De Lier worden als beleggingsobject gekocht en de bedrijfsvoering werd aan een pachter overgedragen.
Pieter van den Dool nam de pacht van de boerderij in eerste instantie over.
In 1869 overlijdt Cornelis Tilanus, waarna zijn weduwe Wilhelmina Alexandra van der Hoop de Lierse bezittingen nog een paar jaar in eigendom houdt.

In 1874 koopt Frans van Staalduinen (1838-1898), landbouwer uit ’s-Gravenzande, de boerderij met al het bijbehorende land.
In september 1898 overlijdt Frans van Staalduinen en al zijn bezittingen gaan over op zijn weduwe Antje van der Wel.
Zoon Johannes is dan pas 21 jaar en zet het boerenbedrijf voort. Samen met zijn moeder laat hij in 1903 de boerderij grondig verbouwen met een compleet vernieuwd woongedeelte.

In 1905 verkoopt Antje van Staalduinen-van der Wel, waarschijnlijk om financiële redenen, de boerderij met de 36 ha gras- en bouwland aan de broers Koenraad en Cornelis Kapteijn die makelaar zijn in Maassluis.
De keuze om alle bezittingen aan de familie Kapteijn te verkopen was niet toevallig, want dochter Maria van Staalduinen (1875) was namelijk in 1897 getrouwd met Jacob Kapteijn (1871).
Na het overlijden van zijn broer doet Cornelis Kapteijn in 1924 op hoge leeftijd afstand van al zijn bezittingen in de Lierpolder.
Boerderij Blijvenburg met de 36 ha bouw- en grasland worden in delen aan verschillende partijen verkocht en houdt als zodanig op te bestaan.

foto uit 1909 met de toegangsweg vanaf de Hoofdstraat naar de brug en boerderij.

Deze marker komt voor in: