Landbouw

6-bijsterveld

1746 - Boerderij Bijsterveld

Aan de Monsterseweg in ‘s-Gravenzande, aan een laantje tegenover tuincentrum de Intratuin, ligt de monumentale hoeve Bijstervelt. Voordat er in het begin van de 18e eeuw sprake is van de hoeve Bijstervelt, ligt er op deze plek tenminste al anderhalve eeuw eerder een boerderij.

Op een kaart van het Klooster van de Regulieren van ’s-Gravenzande, vervaardigd in 1566 , staat aan de Monsterseweg een boerderij ingetekend met vlak erbij een flinke waterplas, die waarschijnlijk in het begin van de 16e eeuw is ontstaan door een dijkdoorbraak. Dit zou de naam van de huidige boerderij kunnen verklaren, de naam “bijster-velt” betekent namelijk schraal en onvruchtbaar land. De boerderij lag vlakbij de galgenweide , de wei waar in de middeleeuwen de ’s-Gravenandse galg gestaan heeft.

Deze boerderij wordt op 24 november 1746 gekocht door de heer Hendrik D ‘Acquet, schepen van de stad Delft. Deze boerderij maakt daarna deel uit van de buitenplaats Arendsduin. Op de landerijen van de boerderij lag een vinkenbaan en vinkenhuis waar vogels gevangen werden voor de tafel van de eigenaar van de buitenplaats Arendsduin.

In 1809 wordt de boerderij geveild, die dan wordt omschreven als “een bouwmanswoning, genaamt Bijstervelt bestaande in woonhuis, bouwhuis, stallinge voor 32 koeybeesten en 6 paarden, dorsvloer, kaarnmolen, koornzolders, schuuren en hooybargen met omtrent 8 morgen wey-, teel- en boomgaardland”. Rond 1851 wordt het boerenbedrijf niet meer uitgeoefend en zijn de omliggende landerijen bestemd voor de tuinbouw.

De woning Bijstervelt wordt dan door meerdere gezinnen bewoond. Deze boerderij heeft een zogenaamd wolfdak met Hollandse pannen en kopgevels met afgeplatte topgevels. Er zijn nog oude elementen aanwezig zoals het oorspronkelijk gebint en de kelder met rode tegels. Verder is er nog een opkamer en een houten bedstede. Bijstervelt heeft een eerbiedwaardige ouderdom en is één van de oudste gebouwen van ’s-Gravenzande.