Handel & middenstand

wasserijen

1803 - Blekerijen en wasserijen

Toon streetview

Cruqius tekende begin 18e eeuw op zijn kaart van Loosduinen al bleekvelden.

Het wasgoed werd vroeger op grasvelden uitgespreid en met water besprenkeld om het door de zon te laten bleken. Loosduinen had door zijn ligging vlakbij ’s-Gravenhage en genoeg weiland om te bleken een goede uitgangspositie om de wasserij van de Hofstad te worden. Een overzicht van de Kamer van Koophandel rond 1885 vermeldde 19 “kleederwasserijen”.  Vijf wasserijen beschikten dan al over stoomketels.

Er werkten 25 mannen en 19 vrouwen plus de wasbazen en bazinnen.

In 1921 waren er nog 12 blekerijen met 79 mannelijke en 142 vrouwelijke personeelsleden.

In deze bedrijvigheid voerden enige families de boventoon: de families Boek, Van der Beek, Giezeman en Tetteroo, veelal met elkaar door huwelijken verbonden. De wasserijen bevonden zich vooral tussen de R.K.Kerk en de Thorbeckelaan.  Door saneringen en stadsvernieuwing is van deze bekende bedrijfstak in Loosduinen weinig  meer te vinden. De laatste restanten worden thans afgebroken.

Wasserij Tettero