Weg- & waterwegen

Blakervaart

1972 - De Blakervaart

Om de Groenteveiling Westerlee uit te kunnen breiden en een betere ontsluiting te kunnen geven  was het noodzakelijk een deel van de Breë Lee te dempen.

Ter compensatie van het verloren gaan van dit boezemwater en om een goede doorstroming te waarborgen legde het Hoogheemraadschap van Delfland in de vergunning voor het dempen de voorwaarde op om een verbindingskanaal te graven tussen het Zwethkanaal/Kromme Zweth en de Lee.

Het kanaal werd gegraven in  het verlengde van de Strijp aan de noordzijde naar de Lee (nabij de jachthaven) aan de zuidzijde. Met dit kanaal werd de Oude Lierpolder in twee delen verdeeld, die met een zogenaamde syfonduiker onder het nieuwe kanaal verbonden bleven. Het gemaal aan de oostzijde van de polder bleef al het water van de polder verpompen.

Ter plaatse van de Noord-Lierweg en de Laan van Adrichem werden bruggen gebouwd. In 1977 werd met de aanleg van de Veilingweg een derde brug over de Verlengde Strijp gebouwd.

Deze marker komt voor in: