Wonen

226 BEGRAAFPLAATS )

1874 - Begraafplaats Beukenhage (2018)

Al in 1829 vaardigde Koning Willem I een voorlopig verbod uit op het begraven in en rond de kerken. Gemeenten met meer dan 1000 inwoners werden verplicht een begraafplaats aan te leggen buiten de bebouwde kom. Pas in 1869 kwam er een definitieve regeling en moest de gemeente ’s-Gravenzande een nieuwe begraafplaats aanleggen, er mocht niet meer achter de Dorpskerk begraven worden.

Een terrein aan de Naaldwijkseweg, met daarop de heuvel van Oostduin, ver van het dorp bleek hiervoor zeer geschikt. Deze grond werd aangekocht van de heer Mr. J.P. de Fremery en er werd een lijkenhuisje op gebouwd. Deze nieuwe begraafplaats werd in 1874 in gebruik genomen en de oude, rondom de Dorpskerk, werd gesloten.

In 1966 werd tuingrond aangekocht van H. Boers en de begraafplaats werd uitgebreid met 1000 graven. Wat later in 1968 werd besloten tot de bouw van een aula die in 1969 in gebruik werd genomen en tien jaar later opnieuw werd uitgebreid.

Op deze begraafplaats, Beukenhage genaamd, liggen een aantal historische graven zoals: het graf van slachtoffers van de stranding van de veerboot Berlin in 1907, een groot aantal oorlogsgraven uit de 1e wereldoorlog (getorpedeerde Engelse Kruisers) en graven van soldaten die in mei 1940 bij gevechten zijn omgekomen. Verder het graf van de vorige eigenaar van de grond, J.P. de Fremery (grafnummer 1) en o.a. de eerste schooljuffrouw van het Westland.