Religie & onderwijs

318 BEDEVAART

1250 - Pelgrimsteken van 's-Gravenzande

In de middeleeuwen was ‘s-Gravenzande een bekend bedevaarts­oord.
De pelgrims kwamen voor het miraculeuze Maria­beeld in de ‘s-Gravenzandse kerk dat afkomstig was van de Heilige Elisabe­th van Thüringen. Dit beeld was in het bezit van gravin Mach­teld en zij schonk het aan de kerk. Het beeld werd in de 13e eeuw op het Lieve Vrouwe-altaar ge­plaatst en bleek al snel daarna wonde­ren te kunnen verrichten.

Ge­schied­schrijvers vertel­len dat er in ‘s-Gravenzande zelfs “dage­lijks” wonderen gebeurden. De toe­loop van bedevaartgan­gers was vaak zo groot dat de kerk over­vol was en het Madonnabeeld op hoogtijda­gen in een glazen kast op een stenen zuil op het Markt­veld geplaatst werd.
In de 14e eeuw stond ‘s-Gravenzande bekend als Hollands beroemdste Mariaheiligdom.
In ‘s-Graven­zande konden de bedevaartgangers een pelgrimsteken kopen om op hun hoed te spelden.

Door de grote belangstelling ontving de kerk veel inkomsten. Er werden kaarsen verkocht en er werden offergaven ontvangen voor het kerkonderhoud.
Het is aannemelijk dat de kerk daardoor vergroot kon worden tot een 3-schepige hallenkerk met een toren van ongeveer 90 meter hoog, een kerk die natuurlijk veel te groot was voor de plaatselijke bevol­king. Deze monumentale kerk is in 1809 wegens bouwvalligheid ingestort.

Deze marker komt voor in: