Religie & onderwijs

600033a-1 Speelkwartier 1962 Mariaschool

1961 - Mariaschool (1962)

Toon streetview

Omdat de Jozefschool in de Voorstraat in de jaren 50 uit zijn jasje was gegroeid en niet meer voldeed aan de eisen van de wederopbouw werd er besloten tot de bouw van een nieuw schoolgebouw. In het centrum bleek er geen ruimte beschikbaar te zijn dus werd er besloten een locatie te zoeken aan de rand van het dorp.

Het werd de tuin van J. van den Berg gelegen langs de Nieuwe weg hoek Dr. Weitjeslaan. Deze tuin was een aantal jaren eerder al aangekocht en er was al een R.K. kleuterschool gebouwd (Don Boschco). Op 31 augustus 1962 werd de nieuw gebouwde school, naar een ontwerp van architect Zwegers uit Breda, in gebruik genomen, maar niet eerder voordat deken H. Dijsselbloem “De school voor lager onderwijs aan meisjes” had ingezegend.

Het bestuur van de Maria school ressorteerde onder het “Instituut voor meisjes” te Oudenbosch.
De dagelijkse leiding was in handen van de zusters Franciscanen van de congregatie uit Oudenbosch.

De zusters die verbonden waren aan de school vonden een onderkomen in de voormalige woning van Van der Berg, daar werd een ruimte aangebouwd die dienst ging doen als kapel.Maria mozaiek.Kort na de oplevering werd er een mozaiektableau aan gebracht voorstellende Maria met haar kind omgeven met afbeelding van lesmateriaal. Dit tableau is in de jaren 90 naar de andere zijde verplaatst naast de hoofdingang. In 1976 nam zuster Hortense afscheid als hoofd van de school, zij werd op gevolgd door de “burgerman” Frank Lansbergen.

Kort na haar aftreden vertrok zuster Hortense weer naar het klooster in Oudenbosch en hiermee kwam ook de tot klooster omgebouwde woning weer vrij. Begin jaren 80, na het samen gaan met de kleuterschool Don Boschco, is de naam Mariaschool verandert in basisschool “De Nieuwe Weg”.

Deze marker komt voor in: