Religie & onderwijs

3-bagijnhof

1250 - Bagijnhof

Het bagijnhof van ’s-Gravenzande was waarschijnlijk het oudste in de noordelijke Nederlanden. Het moet ontstaan zijn voor het jaar 1255. In dat jaar vinden we de eerste vermelding doordat graaf Willem II en zijn moeder gravin Machteld, het begunstigen met een schenking. In 1263 schonk gravin Machteld hen het land waarop het bagijnhof gelegen was.
Niet alleen de leden van de grafelijke familie deden vaak schenkingen maar ook particulieren.

Dit bagijnhof lag ten oosten van de kerk, ten noorden grensde het aan het gasthuis. Op het bagijnhof stonden de huisjes van de bagijnen, verder was er een infirmerie (ziekenhuisje) een brouwhuis, een voor­raadschuur en een patershuis. In 1267 nam de bisschop van Utrecht hen onder zijn bescherming en mochten zij in een eigen kapel de mis laten lezen. Verder gaf hij regels voor tucht en uniforme kleding en stelde hen onder toezicht van de Nortertijner abdij van Mariën­weerd.

Bij de hervorming werden de goederen van het voormalige ba­gijnhof door de Staten van Holland in beslag genomen. In de 18e eeuw is op het terrein van het bagijnhof door de fami­lie Van Vredenburch de buitenplaats Vreeburch gebouwd. Nu staat op een deel van het terrein een appartementengebouw.

Deze marker komt voor in: