Landbouw

Baakwoning

1284 - Baakwoning (1930)

Toon streetview

Ver buiten Naaldwijk vinden we het complex De Baakwoning. Rond het jaar 1300 was hier al sprake van een grafelijk hof met de naam ‘de Poel’. Gezien de bewoning door adellijke personen zal dit in aanvang een kasteel geweest zijn. Het verandert later in een boerenwoning met de naam Baakwoning.┬áHet verhaal gaat dat deze naam afkomstig is van een vuurbaak die hier ooit gestaan zou hebben. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Aannemelijker is dat het genoemd is naar eigenaren van de gronden in de 14de eeuw: de familie Baec.

In 1764 werd het agrarisch complex verfraaid tot een buiten van ongewone en antieke vorm, bedoeld als zomerresidentie. Enkele andere panden werden opgericht, waaronder een tuinmanswoning. Met de latere groei van de tuinbouw is de landbouwfunctie in de 19e eeuw vervallen. De nu nog bestaande gebouwen aan de (straat) Baakwoning zijn overblijfselen van het vroegere complex. Het pand op adres Baakwoning is het voormalige buitenhuis; de woning op adres Baakwoning 10A staat op de fundamenten van de voormalige boerderij en Baakwoning 4 betreft het voormalige tuinmanshuis.